Wymagania organizacyjne

Poniżej przedstawiamy minimum techniczne i organizacyjne umożliwiające zespołowi zapewnienie oprawy muzycznej na właściwym poziomie artystycznym
i technicznym.

Orgnizatorów imprez (zleceniodawców) prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi wymaganiami:

  • energia elektryczna z uziemieniem - 230 V;

 

  • scena/przestrzeń dla zespołu o szerokości co najmniej 6 m lub powierzchni co najmniej 18 m2;

 

  • garderoba, miejsce do bezpiecznego przechowania sprzętu zespołu i przebrania muzyków;

 

  • możliwość przeprowadzenia próby akustycznej minimum dwie godziny przed występem;

 

  • stoły przeznaczone do konsumpcji nie mogą być ustawione na scenie i bezpośrednio przed nią;

 

  • organizator imprezy (zleceniodawca) zobowiązany jest pokryć koszty związane z ZAiKS-em.